N-Wurf vom Sölring Hüs

 

Impressionen
 

pedigree

4,4 *05.10.2013

 
Rüden - Males
 

Point / Nitschewo

Blacky / Negorov

Nose / Nikita

Whiteboots / Nurjev

 

Hündinnen - Females
 

Rednose / Narinya

Socke / Nadjana

Krause / Nalewka

Foxy / Nastasja

 

WÜRFE / LITTERS

Home